odpad01

odpad05

ODPAD PO PRODUKCJI KOSTKI GRANITOWEJ
Są to płytki granitowe o chropowatej strukturze i nieregularnym kształcie tego typu odpad można wykorzystać przy budowie murków, podjazdów, utwardzeń placów czy gabionów.

ODPAD PO PRODUKCJI PŁYT GRANITOWYCH
Są to płytki o nieregularnym kształcie o powierzchni palonej , jednak o tej samej grubości . Odpad po produkcji płyt można zastosować np. do wykonania ścieżek , alejek jaki i do utwardzania i wykładania powierzchni .