NR PROJEKTU;POIR.03.04.00-02-0345/20

NAZWA: DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY dla GRANITE VON STRIEGAU SP. Z O.O.

KWOTA DOTACJI:260323,32ZŁ

–Środki zostały przeznaczone na  utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

–Środki zostały wydane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wydatków w ramach  m. innnymi; prąd woda gaz ogrzewanie  zakup materiałów biurowych